Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว


ที่ Health2Shop เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณและจะไม่แบ่งปันข้อมูลของคุณ ให้บุคคลที่สามหากคุณร้องของให้เป็นเช่นนั้น นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว เมื่อคุณทำการสั่งซื้อสินค้าที่เว็บไซต์ของ เรา Health2Shop จะทำการเก็บชื่อ, ที่อยู่อีเมล์, ที่อยู่, ข้อมูลบัตรเครดิตและวันหมดอายุ เมื่อคุณทำการลงทะเบียนสมาชิก เราจะทำการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพที่คุณกรอกเข้ามา ข้อมูลที่เราทำการเก็บไว้เมื่อคุณทำการสั่งซื้อสินค้าหรือลงทะเบียนสมาชิก นั้นเอื้ออำนวยให้เราจัดการรายการสั่งซื้อของคุณและแจ้งสถานะ การสั่งซื้อให้คุณทราบ และเรายังใช้ข้อมูลนี้ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงทางเว็บไซต์ที่สำคัญในบาง โอกาส รวมถึงบริการใหม่ๆ และโปรโมชั่นพิเศษที่เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์กับคุณ ข้อมูลด้านสุขภาพและอายุ เอื้ออำนวยให้เราประเมินสถานะสุขภาพของคุณเพื่อแนะนำโปรแกรมที่เหมาะสม และเพื่อระบุว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมของ Health2Shop ได้หรือไม่ เราอาจจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อจุดปะสงค์ดังต่อไปนี้ (1) เพื่อตอบรับการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณได้แจ้งความ จำนง (2) เพื่อแจ้งข้อมูลโปรโมชั่น (3) เพื่อติดต่อคุณเมื่อมีความจำเป็น (4) เพื่อตรวจดูการใช้งานของเว็บไซต์ (5) เพื่อแก้ไขและพัฒนาเว็บไซต์, ธุรกิจ หรือ ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และ (6) เพื่อรักษาความปลอดภัยหรือการทำงานของเว็บไซต์และธุรกิจของเรา Health2Shop ไม่มีนโยบายแบ่งปันข้อมูลการชำระเงินของคุณแก่บุคคลที่สาม ข้อมูลอื่นๆของคุณจะถูกแบ่งปันแก่บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับ Health2Shop ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเกี่ยวข้องกับสิทธิ์และทรัพย์สินของ Health2Shop

แบบสอบถาม

ในบางโอกาส Health2Shop ขอความร่วมมือจากสมาชิกในการทำแบบสอบถามออนไลน์ เกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์, ประสิทธิภาพในการทำสื่อโฆษณาและความพึงพอใจของลูกค้า แบบสอบถามทั้งหมดเป็นการกรอกโดยสมัครใจ และข้อมูลที่ได้มาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ ข้อมูลที่ได้มาอาจถูกแบ่งปันให้บุคคลที่สามเพื่อพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า และประสิทธิภาพของโปรแกรม ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจะไม่ถูกเชื่อมโยงกับข้อมูลที่กรอกในแบบสอบถาม

คุกกี้

เมื่อ คุณลงทะเบียน เราทำการเก็บข้อมูลการใช้เว็บไซต์ผ่าน “คุกกี้” คุกกี้คือชิ้นข้อมูลดิจิตอลขนาดเล็กที่ถูกเก็บไว้โดยบราวเซอร์ของคุณและถูก บันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้ทำการบันทึกการเข้าใช้เว็บไซต์ครั้งแรกและการกลับเข้ามาเยี่ยมชม, รูปแบบการใช้เว็บไซต์ของเรา, และการสั่งซื้อหรือเข้าชมผลิตภัณฑ์ คุกกี้ของเราไม่มีการระบุข้อมูลส่วนตัว แต่ช่วยให้เราระบุผู้เยี่ยมชมที่กลับเข้ามาและเอื้ออำนวยให้เราพัฒนา ประสบการณ์การใช้บริการ Health2Shop ของคุณ คุณจำเป็นต้องเปิดคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ของคุณในการใช้เว็บไซต์ของเรา Health2Shop ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอย่างไร? การปกป้องข้อมูลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราใช้เทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานในอุตสาหกรรมในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของ คุณ เรามีมาตรการการจัดการทั้งด้านกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อปกป้องข้อมูลของ คุณ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะปลอดภัยจากการนำไปใช้โดยมิชอบหรือการ โจรกรรม Health2Shop ใช้ข้อมูลของบุคคลที่สามอย่างไร? ในบางโอกาส เราทำการเก็บข้อมูลที่อยู่อีเมล์หรือข้อมูลการติดต่ออื่นๆจากผู้ใช้เว็บไซต์ และลูกค้าของเราเพื่อให้เราทำการส่งข้อมูลไปยังเพื่อนและครอบครัวของบุคคล เหล่านั้น ยกตัวอย่างเช่น เราเก็บข้อมูลที่อยู่อีเมล์ที่ผู้ใช้บริการกรอกเข้ามาเพื่อส่งโปรโมชั่นแนะ นำเพื่อน หรือ ทำการส่งข้อความที่คุณชอบไปให้เพื่อนของคุณจากหัวข้อ “ส่งข้อความนี้ให้เพื่อนของคุณ” Health2Shop จะทำการเปิดเผยข้อมูลที่ได้มาแก่บุคคลภายนอกหรือไม่? Health2Shop แบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์ในการจัดส่งสินค้าและส่งใบกำกับ ภาษี และแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สามที่เรามอบหมายให้ดูแลเว็บไซต์และกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา บริษัทเหล่านี้ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวหรือแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สาม บริษัทเหล่านี้ได้แก่PayPal, PaysBuy, องค์การไปรษณีย์ไทย, Federal Express, Visa, MasterCard หากคุณไม่ประสงค์จะแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทหรือองค์การใดๆ กรุณาติดต่อเราที่แผนกบริการลูกค้า โทร 02-2544121 หรือส่งจดหมายมาที่แผนกบริการลูกค้า บริษัท Health2Shop. อาคาร จีพีเอฟ วิทยุเลขที่ ถ.วิทยุ แขวงลุมพินีเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Health2Shop อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่บุคคลที่สามในกรณีจำเป็นดังต่อไปนี้ (1) หากเราเชื่อว่ามีการละเมิดข้อตกลงการใช้บริการ, กระทำการผิดกฎหมาย, ละเมิดสิทธิ์ของเราหรือของบุคคลที่สาม (2) เพื่อให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายหรือเพื่อการสืบสวนคดีที่ เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของสาธารณะชน หรือได้รับคำสั่งจากทางการ และ (3) หากคุณอนุญาตให้เราแบ่งปันข้อมูลของคุณแก่สมาชิกอื่นๆในครอบครัวของคุณ . เว็บบอร์ด, ห้องสนทนา และ บล็อกของเรา โปรแกรมของเรามีระบบสนับสนุนผ่านทางเว็บบอร์ด, ห้องสนทนา และ บล็อก ซึ่งเปิดโอกาสให้สมาชิกแต่ละท่านสามารถสื่อสารกันได้ บริการเหล่านี้อยู่ในการควบคุมเพื่อมิให้มีการโพสต์ข้อความที่ไม่เหมาะสม คุณอาจแสดงที่อยู่อีเมล์ของคุณในการโพสต์ข้อความหรือเลือกที่จะไม่กรอกที่ อยู่อีเมล์ก็ได้ โปรดจำไว้ว่าหากคุณสมัครใจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทางเว็บบอร์ด, ทางอีเมล์, ในห้องสนทนา หรือทางบล็อกนั้น ข้อมูลของคุณอาจถูกผู้อื่นเก็บไว้ พูดง่ายๆก็คือ หากคุณเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในที่สาธารณะออนไลน์ คุณอาจได้รับข้อความที่ไม่พึงประสงค์จากบุคคลอื่น เราไม่สามารถควบคุมการกระทำของบุคคลที่สามได้แต่อย่างใด แต่เราจะไม่จำหน่ายหรือแบ่งปันข้อมูลจากเว็บบอร์ด, ห้องสนทนา และ บล็อกของเราให้แก่บุคคลที่สาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการคัดลอกและโพสต์ข้อความ, ความคิดเห็น, รูปภาพ หรือ ข้อมูลอื่นๆของคุณในหน้าเว็บอื่นๆในเว็บไซต์ Health2Shop โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำหรับผู้ปกครอง

Health2Shop ให้บริการแก่บุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น สำหรับผู้ปกครองที่สนใจอยากให้บุครหลานของตนลดน้ำหนัก กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าด้วยตัวท่านเอง การอนุญาตให้ส่งข้อมูลและทางเลือกที่จะไม่รับข้อมูลต่อไป การที่คุณใช้บริการเว็บไซต์ของเรา, รับคำปรึกษาทางโทรศัพท์, หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมนั้น คุณได้อนุญาตให้ Health2Shop เก็บข้อมูลของคุณและสามารถใช้ข้อมูลของคุณได้ หากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เราจะทำการแจ้งคุณทางอีเมล์ ในทุกครั้งที่ได้รับข้อความเหล่านี้ คุณสามารถเลือกที่จะ ไม่รับข้อมูลจากเราอีกต่อไป โดยส่งข้อมูลมาที่อีเมล์ support@health2shop.com

จดหมายข่าว

หาก ผู้ใช้บริการพึงประสงค์จะรับจดหมายข่าว คุณเพียงแจ้งอีเมล์ของคุณเท่านั้น ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่จะไม่รับจดหมายข่าวเมื่อใดก็ได้ที่ต้องการ การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูล หากคุณต้องการปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็น ยูเซอร์เนม, พาสเวิร์ด, ที่อยู่การจัดส่ง และเบอร์โทรศัพท์ คุณสามารถทำได้โดยการล็อกอินไปที่บัญชีของคุณในเว็บไซต์ Health2Shop หรือ ติดต่อเราที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-2544121 สมาชิกในครอบครัวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก คุณ หากคุณประสงค์ให้สมาชิกในครอบครัวกระทำการแทนคุณ กรุณาแจ้ง แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เว็บไซต์บุคคลที่สาม เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์ไปสู่เว็บไซต์บุคคลที่สาม ซึ่งอาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวต่างจากเรา Health2Shop ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำและการปฏิบัติในเว็บไซต์ของผู้อื่น เราแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์ใดๆที่คุณอาจเข้าถึงผ่าน จากเว็บไซต์ของเรา บอกเราว่าคุณคิดอย่างไร Health2Shop ยินดีรับฟังทุกคำถามและความคิดเห็นของคุณ ติดต่อเรา บริษัท Health2Shop 9/2 ซอยสมคิด แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Login

×